ثبت نام خادم و جهادگر متخصص

ثبت نام خادم و جهادگر متخصص


توجه : در فرم در قسمت انتخاب عنوان (خادم یا جهادگر ) توجه کنید که فعالیت خادمین مهدوی از نظر انتخاب زمان و مکان به اختیار خادم مهدوی است, اما فعالیت جهادگران بر اساس برنامه و زمان و مکان اعلام شده از طرف قرارگاه لازم الاجراست و باید انجام شود.لذا با توجه به این نکته نقش خود را انتخاب کنید. شایان ذکر است انتخاب هر دو نقش نیز بلامانع می باشد.